Vizitka

Rotary klub
Nova Gorica

Ajševica 13
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Nagovor predsednika

Predrag ŠkrinjarDragi prijatelji,

Naš Rotary Club Nova Gorica že več kot dvajset let uspešno deluje na področju Goriške in bližnjih okolij. Delovanje nas rotarijcev se lahko opiše z dvema besedama: služenje in druženje.

Rotarijsko služenje (Rotary Service) pomeni dati na uslugo številne talente, spretnosti in moči posameznih rotarijcev za namen: delati dobro in prinašati pozitivne spremembe v lokalnem okolju in širše. Plemeniti rotarijski ideal “Service above Self”, služenje onkraj sebe, določa, da naj rotarijci vedno postavljamo služenje drugim nad osebne interese.

V Rotaryju razlikujemo več vrst služenja: Služenje klubu zaobsega vse naše dejavnosti za uspešno funkcioniranje in doseganje ciljev kluba. Služenje skozi poklicno dejavnost določa, da rotarijci stremimo k upoštevanju visokih etičnih standardov pri opravljanju svojega poklica kot tudi, da prispevamo svoje poklicne spretnosti in sposobnosti za potrebe skupnosti. Služenje skupnosti obsega vse naše dejavnosti za izboljšanje kakovosti življenja v naši skupnosti s posebnim poudarkom na pomoči otrokom, družinam v stiski, ostarelim, hendikepiranim ter najbolj pomoči potrebnim. Služenje na mednarodni ravni pomeni naše spodbujanje mednarodnega razumevanja, dobre volje, miru ter pomoč najmanj privilegiranim otrokom in družinam v deželah v razvoju. Skozi služenje mladim generacijam rotarijci spodbujamo pozitivno osebno rast pri mlajših generacijah skozi projekte služenja mladih v lokalni in mednarodni skupnosti, razvoja njihovih voditeljskih spretnosti ter mladinskih mednarodnih izmenjav pod okriljem Rotaryja. 

Rotarijsko druženje zame pomeni privilegij biti v družbi sorotarijcev - izvrstnih ljudi, ki so v življenju veliko dosegli na vseh področjih življenja ter v prijateljskem vzdušju sodelovati z njimi na rotarijskih projektih služenja kot tudi izmenjevati ter deliti svoje življenjske dogodke ter izkušnje, kar predstavlja izjemno priložnost za osebno rast onkraj utečenih poti vsakdanjika. Poleg tega pa rotarijsko druženje pomeni tudi obiskovanje družabnih in humanitarnih prireditev drugih klubov ter krepitev starih in novih prijateljskih vezi med rotarijci tako na lokalnem kot mednarodnem nivoju.

Obenem pa smo v dvajsetih letih delovanja našega kluba v okviru rotarijskega druženja organizirali številne dogodke (koncerte, športne prireditve…) kot tudi gostili tudi mnoge izvrstne predavatelje, tako rotarijske kot tudi zunanje, ki so nas s svojim poučevanjem o raznolikih zanimivih temah navdihovali ter nam močno širili obzorja.

Kot predsednik našega Rotary kluba v letošnjem rotarijskem letu se bom trudil nadaljevati dobro delo mojih predhodnikov in udejanjati rotarijske ideale služenja in druženja.

Če so vam naši rotarijski ideali služenja in druženja blizu, bomo veseli, da nas obiščete in nam pobliže predstavite kakšno od tem iz vašega profesionalnega življenja ali pa (še raje) kakšno od tem, ki so vam sicer pri srcu. Sodelujmo in razširimo si obzorja! Veseli bomo vaše družbe!

Predrag Škrinjar,
predsednik Rotary Club Nova Gorica 2018/19