Vizitka

Rotary klub
Nova Gorica

Ajševica 13
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Nagovor predsednika


Rasti Fakuč, predsednik 2017/18Dragi prijatelji,

Kot dolgoletni rotarijec bi želel v tem uvodnem nagovoru osvetliti ključne razloge za članstvo v Rotary klubu:

Prvi je prijateljstvo. Z vstopom v klub se takoj znajdeš v krogu 20-30 prijateljev, ki jih takoj nasloviš s “ti”, s katerimi lahko poklepetaš, se pogovarjaš in svobodno razpravljaš. Zavedamo se današnjih težav v navezovanju stikov s sočlovekom, saj komunikacija poteka pogosto le
virtualno. Rotary prijateljstvo tako omogoča članom, da povsod lahko sedejo za mizo z ljudmi, ki jih v resnici ne poznajo, pa vendar lahko z njimi takoj navežejo prijateljski odnos. To je lepa priložnost, ki jo Rotary daje vsem svojim članom.

Drugi razlog je soočenje. Tedenska srečanja z razgledanimi ljudmi, omogočajo odprto razpravo o lastnih idejah in o idejah drugih ter tako širijo kulturna obzorja posameznika. Soočenje skozi izmenjavo mnenj privede do razumevanja in odpravljanje morebitnih predsodkov. Lepo kulturno rast je zaznati tako na individualni kot kolektivni ravni, medtem ko le sedimo eden poleg drugega za isto mizo. Tudi to je razlog, zakaj bi si ljudje želeli biti del te zgodbe.

Tretji je solidarnost. Udeležba in članstvo v klubu mora voditi k ustvarjanju medsebojne zakonite solidarnosti med člani. Pomoč drug drugemu se ne sme obravnavati kot negativen koncept, obenem nikoli ne sme preseči zakona, saj mora voditi v vrhunec socializacije človeka. Prav s pomočjo solidarnosti se je človeškemu bitju uspelo povzpeti po lestvici človeške narave in mu omogočiti, da se razvije. Zdrava in zakonita solidarnosti med člani je po mojem mnenju vez kluba.

Skratka, v tem svetu, v katerem je v ospredju virtualnost, postaja omogočanje neposrednih pristnih medosebnih odnosov prednost, ki jo Rotary nudi in zahteva. Vabljeni v našo sredino!

Rastislav Fakuč, 

Predsednik Rotary kluba Nova Gorica za leto 2017/18