Vizitka

Rotary klub Nova Gorica
Industrijska cesta 1A
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Rotary in mladi

Pri vzgoji mladih so dolžni sodelovati in pomagati vsi člani kluba. V vsakem Rotary klubu je določen član, ki se ukvarja z izključno mladinskimi uslugami. Gre za pomoč mladim, da se aktivno zaposlijo. Vzgoja mladih se nanaša na otroke članov, posebno v univerzitetnih mestih, kjer so rotarijske mladinske skupine. Te skupaj organizirajo kulturne in dobrodelne prireditve. Vzgoja pomeni tudi možnost za vse druge mladostnike, ki želijo negovati miselnost Rotary-ja. V INTERACT-U ali ROTARACT-U lahko pod patronatom rotarijca oblikujejo majhno skupnost. Pomembno področje rotarijskega delovanja je tudi izmenjava mladih v obliki štipendij, študijskih skupin in poletnih mladinskih taborov po svetu.

Člani Rotary-ja zavestno podpirajo delo mladih v Rotary-ju na naslednje načine:

a) Pri mladih, ki študirajo v Sloveniji in so otroci članov Rotary-ja, se poskrbi za prehodno bivanje pri družinah ali na drugem ustreznem mestu;

b) V Sloveniji bivajoče študente rotarijske družine občasno povabijo k sebi na obisk;

c) Mladim omogočijo spoznavanje dežele in ljudi, kjer so na obisku (obiski muzejev, gledališč, koncertov ali podobnih ustanov in prireditev);

č) Svetujejo in pomagajo pri dodatnem izobraževanju mladih (razni tečaji,seminarji, pomoč pri iskanju stanovanj, ...);

d) Udeležujejo se srečanj rotarijske mladine in pomagajo pri organizaciji predavanj (povabila znanih osebnosti) in sodelujejo v razpravi. Obiski takih srečanj se štejejo v "navzočnost"!

e) Predstavitev lastnih podjetij in firm manjšim skupinam rotarijanske mladine.