Vizitka

Rotary klub Nova Gorica
Industrijska cesta 1A
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Štiri rotarijske usluge

1) Klubske usluge
Pripadnost skupnosti ni pristna, če ne prevzameš tudi določene odgovornosti do nje. Od vsakega člana se pričakuje, da bo naklonjeno sodeloval v programu, ki ga ima klub: da vpeljuje nove člane in prijazno sprejema goste, sodeluje v klubskih odborih in sprejema funkcije v klubu (tajnik, član posebnega odbora, klubski mojster, predavatelj, zakladnik itd.). Klubske usluge pomenijo, da je član pripravljen pomagati v dejavnosti kluba in rotarijstva na sploh.


2) Poklicne usluge
Mednje sodi etično ravnanje in obnašanje v poklicnem življenju. V Rotary-ju obstaja
"Preizkus štirih vprašanj".

Z njim lahko preverimo, ali delujemo po rotarijskih načelih v poklicu in življenju nasploh:
- Ali naše ravnanje odgovarja resnici?
- Ali je naše ravnanje pravično za vse udeležence?
- Ali bo naše ravnanje učvrstilo prijateljstvo in dobro voljo ?
- Ali bo naše ravnanje koristilo vsem udeleženim?
To so običajna merila vsakega civiliziranega ravnanja.

3) Združene usluge
Združene usluge pomenijo
- pripravljenost pomagati in podpirati dobrodelne, vzgojne in podobne organizacije, ki služijo dobremu v skupnosti.
- sodelovati v dejavnostih določene skupnosti (polis).
Ta dejavnost je politična, vendar jo moramo strogo ločevati od strankarske politike. Pri tem je za rotarijca pomembno, da se ne odkupuje s plačilom. V akcijah mora aktivno sodelovati.

4) Mednarodne usluge
Sem sodi strpnost do drugih narodnosti in razumevanje na med narodi:
- pomoč in sodelovanje na mednarodnih prireditvah (tudi drugih Rotary klubov),
- osebni stiki s pripadniki drugih držav doma in v tujini.