Vizitka

Rotary klub Nova Gorica
Industrijska cesta 1A
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Rotary in posel

Vprašanje je kočljivo. Pogosto se izrablja v primerih, ko se sprejem novih članov podreja interesom boljših poslovnih stikov. S tem v zvezi Rotary International določa naslednje:
"Rotarijec od svojega rotatijskega prijatelja ne pričakuje nobene prednosti pred drugimi poslovneži ali poslovnimi partnerji; prav tako za take prednosti oziroma usluge ne zaprosi. Nezdružljivo z obveznostmi rotarij-ca do svojega konkurenta in z duhom poklica je, če rotarijec drugemu rotarijcu priskrbi kakršnekoli privilegije, ki jih sicer drugim poslovnim ali poklicnim partnerjem ne bi priskrbel. Vsaka zloraba rotarijskih stikov v svojo korist ali dobiček ni v duhu Rotary-ja."

Pravi prijatelji ne zahtevajo nič neopravičljivega drug od drugega in ne zlorabijo rotarijskega prijateljstva iz koristoljubja. Le-to ne sodi v duh Rotary-ja.
Je pa legitimno, da si rotarijec poišče v Rotary klubih somišljenike in osebnosti iz svojega poklicnega razreda, kot tudi zanimive in kakovostne ljudi z vplivom v gospodarstvu in družbenem življenju.

Nihče ne zahteva, da se poslovni stiki med rotarijci izvajajo iz čistega idealizma. Že skupna privrženost Rotary-ju je dobra osnova za vzpostavitev poslovnih stikov.