Vizitka

Rotary klub Nova Gorica
Industrijska cesta 1A
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Navzočnost (prisotnost)

Brez rednega udeleževanja sestankov in aktivnega sodelovanja pri dejavnosti organizacije si Rotary-ja ne moremo predstavljati!" Zelo pomemben dejavnik članstva v Rotary-ju je redna navzočnost na tedenskih srečanjih kluba. Vsak član mora tedensko sodelovati na srečanjih oziroma sestankih svojega ali drugega kluba. To sicer ne pomeni, da je 100% navzočnost na srečanjih "conditio sine qua non". Član mora najmanj polovico navzočnosti uresničiti v svojem klubu. Skupno z obiski v drugih klubih mora biti prisoten na vsaj šestnajstih srečanjih (od 26-ih) v vsakem polletnem obdobju. Če član za več kot 40% odsotnosti upravnemu odboru kluba ne poda tehtnega opravičila, se njegovo članstvo razveljavi.

Z včlanjenjem v Rotary prevzame posameznik določeno moralno odgovornost do svojega Rotary kluba. Kandidata se ne predlaga za sprejem, dokler se mu ne pojasni, da se mora srečanj redno udeleževati. Če želi klub obstajati kot živahna in učinkovita organizacija, je novoizvoljeni član pomemben člen skupnosti in je za klub nepogrešljiv. Vsak zastopa določen poklicni razred, ki bi ga lahko zastopala tudi katerakoli druga primerna oseba. Če navzočnost zanemarja, njegov poklicni razred ni zadostno zastopan.

Navzočnost v klubu se ne sme omejiti samo na pasivno delovanje. Član mora vedeti, da svoje udeležbe ne more nadomestiti z denarjem in ob tem zanemarjati svoje klubske dolžnosti. Smisel navzočnosti ni do-seganje prostorske izpolnjenosti ali številčnosti. Gre za srečanja prijateljev. Pomemben je vsak prispevek k pogovoru, vsako mnenje. To je rotarijska usluga ("Service above self ").

Navzočnost se ne omejuje samo v ožji klubski okvir rotarijskih rednih srečanj, temveč se razširja tudi na uradne prireditve drugih Rotary klubov (npr. prireditve določenega območja, deželna srečanja, kontaktna srečanja). Kako naj rotarijec ve, kaj pomeni rotarijski duh, če se ne udeležuje dejavnosti tega združenja?