Vizitka

Rotary klub Nova Gorica
Industrijska cesta 1A
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Načelo poklicnih razredov (klasifikacije)

Rotary želi zajeti resnični presek interesov in dejavnosti v neki skupnosti, v določenem delu mesta ali na večjem geografskem področju. Zato izbira člane po vnaprej določenem načelu, da sprejme po enega aktivnega zastopnika poklicnega razreda, ki so navedeni v klasifikacijskem seznamu. Vsak član zastopa svoj poklicni razred. S tem je poskrbljeno, da v klubski skupnosti ni konkurenčnih razmišljanj. Merila za sprejem v Rotary so stroga, kar daje poroštvo, da sprejeti kandidat že od vsega začetka velja za člana sorodnih lastnosti in zaupanja vredno osebo.

Rotarijanska srečanja so druženja enakovrednih somišljenikov. Prisotnost in sodelovanje je dovoljeno samo članom Rotary-ja in povabljenim gostom.
Prisotnost oziroma udeležba srečanj in aktivno sodelovanje v dejavnostih kluba je moralna obveza do klubskih prijateljev.