Vizitka

Rotary klub Nova Gorica
Industrijska cesta 1A
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Pojem rotarijskega prijateljstva

Najplemenitejša lastnost rotarijstva je "predujem zaupanja". Ob srečanju dveh rotarijcev kjerkoli na svetu obstaja predpostavka, da si med seboj vnaprej zaupata. To je redka in dragocena vrlina.

Pravo prijateljstvo se ne vzpostavlja na ukaz in ni pogodbeno vezano. K resničnemu prijateljstvu sodijo naslednja načela:
- Partnerja moramo upoštevati, mu zaupati in mu biti naklonjeni od vsega začetka.
- Prijateljski odnos med partnerji ne temelji na kritiki, temveč na vzpostavitvi medsebojne presoje.
Izkušnje kažejo, da nastane prijateljstvo največkrat ob skupnih načelih pri delu. Tako je tudi pri Rotarijancih: iz prijateljstva se razvijajo skupna dejanja in obratno.

Ko v vseh rotarijskih zapiskih govorimo o negovanju prijateljstva, le-to zajema:
- tovarištvo,
- skupna vlaganja,
- trud pri uresničevanju skupnih načel in zamisli.

Vsak rotarijec naj se drži omenjenih stališč in upošteva načelo pripravljenosti pomagati, kadar v vsakodnevnih ali klubskih dejavnostih pride do zapletov ali posameznih neželjenih dogodkov.
Namen Rotary-ja ni vnaprej pomagati članu, da doseže svoj cilj. Član se mora s svojo identiteto prilagoditi Rotary-ju in na takšen način doseči svoje željene cilje.