Vizitka

Rotary klub Nova Gorica
Industrijska cesta 1A
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Načelo pripravljenosti pomagati


Rotary svoja načela in cilje uresničuje z:
- osebnim angažiranjem članov v ustvarjalnih dejavnostih,,
- druženje z mladino,
- pozitivnim odnosom do politike, da bi služili skupnosti,
- pospeševanjem razvoja družine in vzdrževanjem etike v njej, v poklicnem življenju in v širši skupnosti,
- širjenjem razumevanja med ljudmi in narodi,
- seznanjanjem javnosti o problemih varovanja okolja.

Načelo pripravljenosti pomagati vključuje civilizacijske vrednote sodobnega človeka:
- upoštevanje drugih in pripravljenost pomagati jim,
- nesebičnost,
- skromnost,
- toleranca in razumevanje ter
- miroljubnost.

Člani rotarijci delujejo tako, da povsem in zmeraj varujejo osebno identiteto sočloveka, brez vsakih zunanjih vplivov, ob upoštevanju verske in miselne svobode ter politične usmeritve. Ravno po tem se Rotary v temeljih razlikuje od drugih društev in zvez.