Vizitka

Rotary klub Nova Gorica
Industrijska cesta 1A
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Kratka zgodovina Rotary klubov

Prvi Rotary klub je nastal v Združenih državah Amerike na pobudo odvetnika, poslovneža, popotnika in vizionarja Paul-a Harris-a. Želel je ustanoviti klub, ki bi vzpodbujal prijateljstvo med poslovneži. Porodila se mu je zamisel, da bi med prominentnimi osebnostmi v velemestu Chicagu ustvaril duh prijateljstva in naklonjenosti, ki ga je poznal v podeželskih krajih, kjer je odraščal. Tako je 23. februarja 1905 sklical tri prijatelje na sestanek. Razpravljali so o Paulovi zamisli, da bi se poslovneži redno srečevali, krepili tovarištvo ter širili krog poslovnih in poklicnih znanstev. Po razpravi tega dne so se odločili, da ustanovijo moški klub, kjer se bodo člani srečevali vsak teden. Članstvo je bilo omejeno na enega predstavnika vsakega poklica in poslovnega področja.

Zgoraj omenjeni poslovneži so s svojimi srečanji nadaljevali, vsakokrat pri drugem članu. Odtod tudi ime Rotary. To menjavanje mest srečanja, sestavni del ustanoviteljeve prvotne zamisli, je imelo namen, da bi se člani različnih poklicev in dejavnosti med seboj bolje spoznali. S tem bi posli med njimi lažje stekli. Po vključitvi petega č1ana se je skupina formalno organizirala in se poime-novala the Rotary Club of Chicago.

Postopno so pridobivali nove člane. Kmalu potem, ko so izbrali ime kluba, je eden od članov istega leta 1905 predlagal prvi znak Rotary-ja. To je bilo navadno kolo vprežnega voza (v gibanju, z oblakom prahu). Predstavljalo je civiliziranost in gibanje. Konec leta 1905 je ta prvi klub štel že 30 članov.

Drugi Rotary Club so ustanovili leta 1908 v San Franciscu v Kaliforniji. V Kanadi so prvi klub ustanovili leta 1910. Takrat je Rotary postal mednarodna organizacija in leta 1922 so sprejeli ime Rotary International.
Leta 1929 se je organizacija Rotary odločila za skupni ekskluzivni znak (emblem) vseh Rotarijcev. To je še danes zobnik s 24 zobci in šestimi špicami (klini) v temnomodri (royal blue) in zlati barvi. Kasneje so dodali še utor za zagozdo. Tako danes kolo predstavlja poleg civiliziranosti in gibanja še uporabnost oziroma pripravljenost služiti. Zastava Rotary International je bele barve z emblemom v sredini.

Emblem, nošen kot značka na reverju suknjiča, je danes po svetu razpo-znavni znak Rotarijcev.