Vizitka

Rotary klub Nova Gorica
Industrijska cesta 1A
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Kaj je Rotary

Obstaja več definicij za Rotary družbo. Ena teh se glasi: "Rotary je svetovna družba, ki temelji na načelih prijateljstva med člani različnih poklicnih razredov in na izpolnjevanju obveze prisotnosti."

Rotary želi biti družba izbrane elite. Noben posameznik si te oznake ne more dati. Lahko si za to le prizadeva s svojo človeško naravnanostjo, mišljenjem, vedenjem, delom in priznavanjem obstoječih vrednot. Velja temeljno načelo, da Rotary klub sam odloči, koga sprejme v svoje vrste. Na lastno željo ni mogoče postati član Rotary-ja. Nosilci rotarijske ideje so posamezni člani Rotary kluba. lzhajajo iz različnih poklicnih področij, kjer imajo vpliv s svojo osebno integriteto. V Rotary klubu sklepajo osebna prijateljstva. S tem pospešujejo razumevanje med strokami.

Rotary omogoča članom, da spoznavajo teme s področij znanosti, tehnike, gospodarstva in umetnosti.

Tako druženje pod okriljem Rotary-ja omogoča tudi različne aktivno-sti v korist skupnosti.

Zgoraj naštete dejavnosti presegajo narodne okvire. Eden od ciljev Rotary-ja je skrb za krepitev razumevanja med narodi.

Rotary bo vedno to, kar iz njega naredijo člani. Njegova moč je v vsakem posameznem članu. Le-ti so zavestno predani jasno določenim ciljem. Brez te vrednote bi Rotary ostal navadno društvo ali malo boljše stalno gostilniško omizje.