Vizitka

Rotary klub
Nova Gorica

Ajševica 13
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Projekt Film za vse se počasi zaključuje

datum: 08.08.2014

kategorija: Sporočila za javnost

Projekt Film za vse, ki smo ga začeli izvajati v začetku lanskega poletja, se bliža zaključku.

Glavni cilj projekta je bil različnim invalidom omogočiti pridobivanje specifičnih znanj, s katerimi bi povečali njihove možnosti za zaposlitev na kulturnem področju. S pridobljenimi znanji se bodo lahko tudi bolj kakovostno ukvarjali s filmsko in video dejavnostjo, bodisi umetniško, bodisi za različne potrebe v okviru svojih organizacij.

Projekt je poleg podpornih aktivnosti ponudil predvsem različne delavnice, na katerih so tečjanikom svoje znanje posredovali izkušeni filmski delavci. Vse delavnice so poleg teoretskih podlag omogočale predvsem praktično delo in sprotno preiskušanje novih znanj; v ta namen smo v sklopu projekta nabavili tudi nekaj snemalne opreme.

Film za vse: delavnice

Usposabljanja so bila vsebinsko razdeljena na sklope, ki ustrezajo posameznim korakom pri nastajanju filma: od pisanja scenarija, filmske režije, dela s kamero, lučmi in mikrofoni, filmske igre, do montaže in vodenja projektov v kulturi. Srečanja so potekala delno v Novi Gorici, delno pa v Ljubljani; s tem smo zagotovili možnost udeležbe čim širšemu krogu zainteresiranih invalidov.

Podobno kot oba predhodna projekta – Oder za vse in Knjiga za vse – so tudi pri filmskih aktivnostih sodelovali različni invalidi, ne glede na obliko ali stopnjo invalidnosti.

Zaključek usposabljanj je bil organiziran kot čisto pravo filmsko snemanje. Udeleženci različnih delavnic so sestavili filmske ekipe, v katerih se je vsak preiskusil pri nalogah, za katere se je usposabljal. Snemanja so potekala na več lokacijah v Novi Gorici, v Štanjelu in na Vrhniki pri Ložu, novopečeni filmski ustvarjalci pa so na podlagi svojih zamisli posneli nekaj reportaž in nekaj krajših igranih filmskih prizorov različnih žanrov.

Film za vse: spoznavanje snemalne opreme  Film za vse: s kamero na terenu

Izdelke si bomo lahko ogledali v živo na promocijskih dogodkih, ki bodo v sklopu projekta potekali do konca avgusta, kasneje pa bodo na voljo na spletni strani www.filmzavse.si. Vabljeni k ogledu!

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

logo Kohezijski sklad