Vizitka

Rotary klub
Nova Gorica

Ajševica 13
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Vključite se v projekt Film za vse!

datum: 01.08.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Rotary klub Nova Gorica se je v letošnjem letu že tretjič uspešno potegoval za sredstva na razpisu Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za kulturo za projekte usposabljanja ranljivih skupin za delo v kulturi ter izboljšanja njihove zaposljivosti. Letos poleti smo tako pričeli s prvimi aktivnostmi projekta Film za vse.

Projekt Film za vse bo invalidom ponudil sedem različnih delavnic, skozi katere bodo udeleženci spoznali celoten proces nastanka video oziroma filmskega projekta – od pisanja scenarija, preko režije, igre in snemanja, do montaže in distribucije. Usposabljanja bodo skupaj z vsemi podpornimi aktivnostmi, kot so prevozi invalidov, tolmačenje v znakovni jezik, promocija, ipd, potekala do sredine naslednjega leta. Na vseh sedmih delavnicah bo velik poudarek namenjen pridobivanju praktičnih znanj. Tekom usposabljanj bo tako nastalo tudi nekaj kratkih filmskih izdelkov, ki jih bomo na namenskih kulturnih dogodkih predstavili širši javnosti. Ob tem bomo opozorili tudi na splošen pomen kulturne dostopnosti za invalide, s posebnim ozirom na dostopnost filmskih vsebin, ki jih je z relativno majhnimi dopolnitvami mogoče približati tudi gluhim in slepim gledalcem.

Film za vse je že tretji projekt s skupno oznako “… za vse.” Prejšnja dva, Oder za vse in Knjiga za vse, sta bila izpeljana zelo uspešno – za projekt Oder za vse je naš klub leta 2010 prejel tudi prestižno nagrado Rotary Social Award. Skupna inovativna značilnost vseh treh projektov je celovita obravnava in sodelovanje različnih skupin invalidov – v aktivnosti so skupaj vključeni posamezniki ne glede na obliko ali stopnjo invalidnosti. Medsebojne interakcije in tudi sodelovanje z neinvalidnimi udeleženci delavnic pomembno prispevajo ne le k doseganju rezultatov na kulturnem področju, ampak spodbujajo tudi uspešno vključevanje invalidov v družbo.

 

Brošura projekta Film za vse.

 

K majhni a pomembni podpori pri izvedbi projekta bi radi povabili tudi ostale Rotary klube iz Slovenije. Invalidske organizacije in posameznike v svojem okolju opozorite na projekt Film za vse, spodbudite jih k udeležbi na usposabljanjih in jih usmerite na ustrezne naslove: www.filmzavse.si in info@filmzavse.si.