Vizitka

Rotary klub
Nova Gorica

Ajševica 13
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Svečana predaja dveh terapevtskih miz Varstveno delovnemu centru Nova Gorica

datum: 12.04.2012

kategorija: Sporočila za javnost

VDCPredstavniki Rotary kluba Nova Gorica so v četrtek, 12. aprila 2012, svečano predali namenu dve terapevtski mizi Varstveno delovnemu centru Nova Gorica. Sredstva za nakup miz v višini skoraj 5.000 evrov so rotarijci zbrali na dobrodelnem plesu na Zemonu v decembru in dobrodelnemu koncertu Telefon in Težave na Tahitiju.

VDCOb donaciji se je gospa Tea Leban, direktorica VDC zahvalila predsedniku RC Nova Gorica Rastislavu Fakuču s temi besedami: "Zavod je z velikim navdušenjem sprejel in podpisal pogodbo o večletnem doniranju Rotary cluba. Za nas ni to le velikodušno dejanje članov kluba, temveč potrditev našemu delu, podpora in sodelovanje v našem nadalnjem strokovnem delovanju in odločitvah."
VDC Dejavnost zavoda je od odprtja enote v Stari Gori dalje, to je od 2007 dalje, skrb za odrasle osebe z motnjo v razvoju in po poškodbi glave. V letih svojega razvoja je zavod pravilno ubiral strokovno pot, saj je prisluhnil potrebam naraščajočega števila poškodb glave med prebivalstvom, pa tudi naraščajočega števila tistih bolezni, ki prav tako poškodujejo možgane, oz. posamezne centre.

Po prikazu dela z novimi terapevtskimi mizami je gospa Tea Leban predstavila potrebe in načrte VDC za širitev:

VDC"V tem delu Slovenije je potrebno spodbuditi širitev strokovnih programov za osebe po poškodbi glave, da bi dosegli boljšo pokritost in s tem dostopnost za večje število oseb. Hkrati je potrebno razvijati kakovostne specifične strokovne programe glede na potrebe in doseči, da bi poškodovani imeli pravico do ponovnega učenja, ki časovno ne bi bilo omejeno. Družba je odgovorna posamezniku, ki ga v trenutku nesreče z oživljanjem vrnemo v življenje, zagotoviti kvalitetno preživetje.

VDCŽe kratkotrajna prekinitev ali izliv krvi v možgane ima tako hude posledice, kot je možganska krvavitev. Takšen dogodek lahko povzroči smrt ali zapusti dolgotrajno telesno in duševno oviranost. Dolgotrajna prizadetost, zmanjšanje socialnega delovanja, stroški nege in zmanjšana produktivnost pomenijo za osebo in svojce veliko breme. Stroški, povezani s posledicami poškodb možganov so tudi zato, glede na številne raziskave, med največjimi pri nas in v svetu.

VDCPrognoza za preživetje je večinoma dobra in so preživeli bolniki po možganskih krvavitvah večinoma samostojni (tako številne raziskave v zadnjem obdobju), vendar so po istih raziskavah za razliko od kratkoročnih rezultatov, dolgoročni rezultati manj obetavni.

VDCZgolj povpraševanje prebivalstva in že prisotne čakalne dobe za tako rizično skupino prebivalstva pa niso zadostna podlaga za sprejem tako zahtevnih poslovnih odločitev. Nujna je vloga pristojnega ministrstva, ki je ustanovitelj zavoda in strokovna pomoč, pa tudi širše javnosti, ki nas s svojo prisotnostjo in podporo vodi pri postavljanju naših ciljev.

VDCZavod se je intenzivno vključil v razvijanje programa pobolnišnične nege in rehabilitacije, nujno pa je potrebno za osebe po poškodbi glave poskrbeti tudi za čas nadaljevalne rehabilitacije in usposabljanja.
V prihodnje bo potrebno pozornost nameniti še bolj izpopolnjenim rehabilitacijskim aparatom, pojavlja pa se nenehna stiska s prostorom. Zagotoviti bi jim morali primernejše bivanje v bivalni enoti, kamor jih bomo premestili v času usposabljanja. Osebe s posledicami možganskih poškodb pridejo v storitev usposabljanja kot odrasle osebe in nujno potrebujejo večjo individualnost v bivalnem okolju, kar vse vpliva na hitrejše doseganje rehabilitacijskih ciljev."