Vizitka

Rotary klub Nova Gorica
Industrijska cesta 1A
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Čezmejni Gospodarski forum 2009

datum: 26.03.2009

kategorija: Predavanja

Rotary klub Nova Gorica je dne 26. Marca 2009 v Hotelu Perla v Novi Gorici organiziral delovno srečanje gospodarstvenikov z obeh strani meje. Vodilna tema dogodka je bila "Predstavitev možnosti, ki jih nudijo italijanske uradne ustanove pri pridobivanju novih poslov in partnerjev". Foruma se je udeležilo preko 130 gospodarstvenikov z obeh strani meje.

Tomi Ilijaš, predsednik Rotary Kluba Nova Gorica, je na začetku pozdravil eminentne goste in izrazil veselje, da je v začetku skromna ideja, da bi na enem izmed klubskih večerov priredili predavanje tudi za zunanje goste, prerasla v tako velik dogodek. V nadaljevanju je poudaril, da je Rotary klub Nova Gorica z organizacijo tega dogodka jasno pokazal, da vloga rotarijcev ni samo v zbiranju materialne pomoči za socialno šibke ampak da lahko s svojim delovanjem bistveno pripomorejo k povezovanju in utrjevanju prijateljstva med obema narodoma.

Besedo je predal gospe Katarini Viti Dolinar, predstavnici GZS za sodelovanje med Slovenijo in Italijo in gospodu Milošu Šturmu, predsedniku območne GZS, ki sta na kratko predstavila vlogo GZS in orisala dosedanje sodelovanje med obema državama. Sledilo je osrednje predavanje gospoda Gianfranca DiBerta, predsednika goriške podružnice združenja industrialcev Italije, ki mu je sledil referat gospoda Pierluigija Medeota, glavnega tajnika Goriške trgovinske zbornice.

Sledila je razprava pod vodstvom moderatorja g. Borisa Perica, predsednika uprave finančne KB 1909, na kateri so bile podane številne ideje in predlogi za izboljšanje sodelovanja med obema gospodarstvoma.
Na koncu se je predsednik RC Nova Gorica, g Tomi Ilijaš zahvalil sponzorjem ter ekipi, ki je s svojim delom omogočila današnji dogodek: Samu Sanzinu, idejnemu vodji in motorju današnjega večera ter članom RC Nova Gorica Darku Furlanu, Rastiju Fakuču, Predragu Škrinjarju, Lucijanu Cenčiču, rotaraktovcem in drugim.