Vizitka

Rotary klub
Nova Gorica

Ajševica 13
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Evropsko gibanje včeraj, danes, jutri

datum: 30.10.2008

kategorija: Predavanja

An Krumberger - Evropsko gibanjeAn Krumberger, Predsednik Slovenskega sveta evropskega gibanja je predstavil delovanje Evropskega gibanja, ki je od marca letos ponovno prisotno tudi v Sloveniji. Mednarodno evropsko gibanje je bilo ustanovljeno leta 1948 kot posledica Kongresa za Evropo v Haagu istega leta. Na omenjenem kongresu so se zbrali vsi pomembnejši evropski politiki in predstavniki civilne družbe in se skupno zavezali k integraciji znotraj Evrope. Na pobudo Mednarodnega evropskega gibanja, ki mu je takrat predsedoval Winston Churchill, je bil kasneje ustanovljen Svet Evrope.

Sedaj je Mednarodno evropsko gibanje prisotno v 43 državah, ki segajo vse do Armenije, kjer poteka geografska meja Evrope. Gibanje s sedežem v Bruslju se sedaj ukvarja predvsem s širitvijo in iskanjem konsenza med civilno družbo in politiko, seveda kar zadeva evropski nivo. Letos je maja v Haagu potekala 60. obletnica Kongresa za Evropo, ki so se je udeležili predstavniki civilne družbe in najvišji predstavniki evropskih inštitucij.

Slovenski svet evropskega gibanja je bil sicer ustanovljen že leta 1992, vendar pa je iz različnih razlogov postal neaktiven vse do letošnjega leta. Namen Slovenskega sveta evropskega gibanja je promocija Evrope za državljane, prav tako pa tudi povezovalni člen med predstavniki civilne družbe in njenih predstavnikov z nacionalno in evropsko politiko. Konec marca oziroma v začetku aprila 2009 bo v Ljubljani na pobudo Slovenskega sveta evropskega gibanja potekala mednarodna konferenca na temo JV Evrope, kar bo prva večja aktivnost Slovenskega sveta evropskega gibanja. Poleg omenjenega kongresa si bo gibanje v Sloveniji prizadevalo volivcem približati evropske volitve 2009 in priredilo proslavo ob dnevu Evrope, 9. Maju«